ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

24.12.2563

สอบสัมภาษณ์

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

13.11.2563

แบบฟอร์มการขอทุนโครงร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยฯ

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

12.11.2563

ใบสมัครสมาชิก

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

12.11.2563

รับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

05.10.2563

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2564

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com